Pagrindinis

Šiame internetiniame puslapyje eksponuojama surinkta ir susisteminta medžiaga apie senovinius automobilius Lietuvoje po Antrojo pasaulinio karo iki Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo, taip pat apie renginius ir klubus, kurie vienijo šia tematika besidominčius žmones.

Iki praėjusio amžiaus aštunto dešimtmečio dėl automobilių deficito ir trūkumo seni, susidėvėję automobiliai išlikę Lietuvoje nuo prieškario, ar atgabenti pirmaisiais pokario metais iš Europos buvo naudojami kaip transporto priemonės. Nebevažiuojantys automobiliai prikeliami naujam gyvenimui nekreipiant dėmesio į originalumą, susidėvėjusius agregatus ir detales keičiant tokiais, kokius buvo įmanoma tuo metu gauti. Sovietinei automobilių pramonei didinant lengvųjų automobilių gamybą, jų daugėjo ir gatvėse todėl seni (vėliau pradėti vadinti senoviniais) automobiliai pradėjo išsiskirti iš bendros masės, atkreipdami į save dėmesį. Šis faktas vertė senų automobilių ir motociklų savininkus labiau rūpintis jų transporto priemonių išvaizda, o laikui einant ir techniniu stoviu. Atsirado ir žmonių norinčių išsiskirti iš bendros sovietinės masės. Tai skatino senų, jau galima vadinti senovinių, automobilių savininkus bendrauti tarpusavyje ieškant informacijos apie jų turimą techniką, reikalingų detalių ar agregatų. Šios veiklos rezultatas – senovinių automobilių ir motociklų klubų atsiradimas sovietų sąjungoje. 1972 m. pirmasis klubas įkuriamas Latvijoje, o 1974 m. ir Lietuvoje.

Laikotarpis – nuo Antro pasaulinio karo pabaigos iki Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo. Daugiausia dėmesio skiriama laikotarpiui nuo 1972 iki 1991 metų, kai vyko organizuota senovinių automobilių klubų veikla.

Tikslas – surinkti, susisteminti, suklasifikuoti ir į vieną erdvę sudėti informaciją išsibarsčiusią interneto platybėse, žmonių prisiminimuose ir archyvuose bei nebyliame išlikusios technikos liudijime. Siekiama sukurti bendrą informacijos centrą, kuris apjungtų šia tema besidominčius žmones, jų mintis ir idėjas. Tai idėjinis ir nekomercinis puslapis. Galerijoje eksponuojami senoviniai automobiliai nėra parduodami ar nuomojami.

Puslapio struktūra – tai trys pagrindinės temos: Automobiliai – Renginiai – Klubai, kurios skirstomos į atskiras potemes. Automobilių klasifikacija skirstoma abėcėline tvarka į markes, markės į modelius, o kiekviename modelyje demonstruojami konkretūs eksponatai ( nurodant automobilio markę, modelį, pagaminimo metus, nuotraukos darymo vietą ir laiką). Renginiai skirstomi į du didesnius skirsnius – senovinės technikos mylėtojų renginiai vykę Lietuvoje 1974 – 1991 m. ir Lietuvos automėgėjų dalyvavimas užsienio renginiuose. Tolimesnis skirstymas vyksta chronologine tvarka. Prie renginių pateikiamos konkrečios renginio fotofiksacijos, atributika (renginių plakatai, vimpelai, t.t.) ir straipsniai. Klubų skiltyje apibūdinami paminėtu laikotarpiu gyvavusių klubų veikla, atskiros sekcijos. Prie kitos informacijos skelbiamas nacionalizuotų automobilių sąrašas, istorinių automobilių klasifikacija, buvusi „Rieduvos“ klubo laikotarpyje ir dabartiniuose LR įstatymuose.

Ateities planuose numatoma išplėsti tinklalapį prijungiant senovinių dviračių, motociklų, viešojo transporto, specialiosios paskirties ar žemės ūkio, aviacinės technikos temas, kurias dėl informacijos trūkumo nepavyko išplėtoti šiuo metu.

Šis puslapis formuojamas Galerijos principu, nėra baigtinis, nepretenduojantis atskleisti pilną to meto senovinių automobilių pristatymą.

Kviečiame kiekvieną, kuris turi informacijos apie šio laikotarpio senovinę auto/moto techniką, prisijungti prie tolimesnio puslapio plėtojimo. Taip pat jei norite gauti šiame tinklalapyje pateiktos informacijos, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.